Monday 2 February 2009

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde

Christelijke Overdenking

1 John 4:8 Maandag 2 februari 2009

1 Johannes 4:8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde." (1Jo 4:8 STV)

"Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen; God is immers liefde."

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde."

"Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde."

"Maar wie niet liefheeft, kent God niet; want God is Zelf liefde."

 

Overdenking van vandaag:

Een liefdeloos persoon kent God niet. Zo eenvoudig is het. Dat zegt genoeg.

 

Gebed:

Vader, zegen mij alstublieft met een liefdevol hart en een levensstijl die uw liefde zonder grenzen deelt met anderen. In Jezus' naam bid ik. Amen."

No comments:

Post a Comment