Wednesday, 18 February 2009

Wrevel vermoordt de dwaas, gramschap doodt de zot

"Haat is een zeer bittere voeding,
en uiteindelijk giftig.
Ik heb geen behoefte om mijn eigen toxinen. "
- Neil Kinnock

"Wrok doodt een dwaas,
en afgunst slaat de onverstandige. "
Job 5:2

Heer God laat mij tegen niemand wraak koesteren
en leer mijn tegenstanders te vergeven
en goedwillend te zijn.

No comments:

Post a Comment