Saturday, 14 March 2009

Christelijke Overdenking: Jezus zoon van God

Christelijke Overdenking

1 John 4:15 Zaterdag 14 maart 2009

1 Johannes 4:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God." (1Jo 4:15 STV)

"Als iemand erkent dat Jezus de Zoon is van God, dan blijft God in hem en blijft hij in God."

"Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God."

"Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God."

"Ieder die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God."

 

Overdenking van vandaag:

"Jezus is de Zoon van God." Zes eenvoudige woorden. Ze zijn echter veel meer dan eenvoudige woorden, ze zijn de deur die ons hart opent voor God. Dus elke dag als jij erkent dat Jezus de Zoon van God is, verwelkom bewust en weloverwogen God in jouw hart. De Vader woont in de persoon die de Zoon erkent!

 

Gebed:

Vader, ik wil mijn leven leven en mijn hart een centrale plaats geven in u. Ik wil graag toegeven dat Jezus de Zoon van God is, mijn Heer en mijn Heiland. Ik loof en dank u in de naam van Jezus Christus. Amen.

No comments:

Post a Comment