Saturday 28 March 2009

Dagelijkse schoonheid

English version > Everyday beauty


"We kijken te veel naar musea.
De zon die opkomt in de ochtend is genoeg. "
- Romare Bearden (1911-1988)

"Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van de week,
 kwamen zij tot het graf als de zon was gestegen.
En bij het binnengaan van het graf, zagen ze een jonge man
gekleed in een lange witte jurk zitten aan de rechterkant,
en ze waren verontrust.
Maar hij zei tegen hen: "Wees niet ongerust.
U zoekt Jezus van Nazareth, die werd gekruisigd.
Hij is verrezen! Hij is niet hier. "
Mark 16:2,5-6

Wat een prachtig voorbeeld hebt U ons gegeven God.
Het Licht is opgestaan uit de doden.
Geef dat wij elke dag bij het opgaan van de zon
er aan denken welk een schepping u voor ons in petto had.
Ik ben dankbaar voor al de mooie dingen rondom mij heen
en kijk hoopvol uit naar nog mooiere tijden in Uw Koninkrijk.
Ontgoochel mij niet en laat mij deelgenoot worden van Uw toekomst plannen.


No comments:

Post a Comment