Tuesday, 3 March 2009

De geboden observerend, uitvoerders wordend van het Woord

“Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.” (Joh 14:15 Nbv)

 “Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’” (Joh 14:21 Nbv)

 “Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.” (Joh 14:23 Nbv)

 “je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.” (Joh 15:10 Nbv)

 “Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,” (1Jo 5:3 Nbv)

 “Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.” (2Jo 1:6 Nbv)

 “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.” (Joh 13:34 Nbv)

 “je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.” (Joh 15:10 Nbv)

 “Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” (Jak 1:22 Nbv)

No comments:

Post a Comment