Sunday, 1 March 2009

De gedachte aan het verliezen ontsteekt de vreugde van het hebben

”De gedachte aan het verliezen
ontsteekt de vreugde van het hebben”
- Tom Payne

“Gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer,Jezus Christus,
door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan,
en ook roemen in hoop op de glorie van God.”

Romeinen 5:1-2

Door afstand te nemen van deze wereld lijkt het voor velen dat wij veel verliezen.
Maar door Christus te volgen winnen wij heel veel.

Wij zijn blij en dankbaar dat wij gerechtvaardigd worden door te geloven.
Wij verheugen ons dat wij door Jezus Christus verzoening hebben mogen ontvangen.
En wij zijn U dankbaar God, dat U dit alles mogelijk hebt gemaakt voor ons,
arme zondaars.


No comments:

Post a comment