Monday, 9 March 2009

Geen teken van vooruitgang

"Op sommige momenten lijkt er niets te gebeuren. Zo moet het voor de vogel zijn die zit op haar nest. De dingen zijn blijkbaar op een stilstand. Maar de vogel zit rustig, wetende dat in de stilte er iets van vitaal belang gaande is, en op de juiste tijd zal worden weergegeven. Het vraagt trouw en geduld voor de vogel, en deze trouw en geduld lijken nooit te wankelen, dag na dag, nacht na nacht, als ze de aangewezen tijd afwacht.

Rusteloos en dubieus vragen wij ons af waarom we niets hebben om aan te tonen voor onze inspanningen, geen zichtbare tekenen van vooruitgang. Laten we het perfecte ei niet vergeten - onveranderd in het uiterlijk van de dag dat het werd gelegd. Maar terwijl de vogel getrouw wacht, doet het dat enige wat zij moet doen gedurende die stille weken, terwijl belangrijke dingen plaatsnemen. "

"Ik wacht op de Heer. Mijn ziel wacht,
en op Zijn woord hoop ik;
mijn ziel wacht op de Heer
 meer dan wachters voor de ochtend. "
- Psalm 130:5, 6

Auteur: Elisabeth Elliot
Bron: Een lamp voor mijn voeten

English version > No Evidence of Progress

No comments:

Post a Comment