Sunday, 29 March 2009

Je overgevend, sorry zeggend, dat is de enige uitweg uit de diepte"De wapens neerleggend, je overgevend, zegt u sorry,

je realiserend dat je op het verkeerde spoor zat en
zich klaar makend om het leven opnieuw te beginnen vanaf de begane grond --
dat is de enige uitweg uit de diepte. "
- C. S. Lewis

"Als u uw offer presenteert aan het altaar,
en er daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,
Laat uw aanbod daar voor het altaar en ga;
je eerst verzoenen met uw broer,
en kom dan en presenteer uw aanbod. "
Matteüs 5:23-24

Heer zorg er voor dat ik alle geschillen naast mij neer kan leggen
en laat mij verzoenen met al diegenen die ook maar iets tegen mij zouden hebben.
Laat mij nederig genoeg zijn om mij te verontschuldigen en alle kwade gedachten opzij te zetten. Laat mij het goede voor hebben met alle mensen, want ik wil met iedereen in vrede leven.


No comments:

Post a Comment