Monday, 2 March 2009

Kapitalistisch vooruitgangsgeloof

NEDERLANDSE BISSCHOPPEN PLAATSEN KANTTEKENINGEN BIJ KAPITALISTISCH VOORUITGANGSGELOOF

BRUSSEL (KerkNet/RKK) – Het kapitalistische vooruitgangsgeloof dat ervan uitgaat dat de markteconomie ook in andere levensdomeinen vooruitgang brengt, is een vorm van fundamentalisme. Dat stellen de Nederlandse bisschoppen in hun vastenbrief. “Geld en bezit zijn intrinsiek niet slecht, maar de mens kan niet tegelijk God en de (geldgod ndr.) mammon dienen. Wie de mammon dient, durft het waagstuk van het leven niet aan in vertrouwen op Gods liefde.” De Nederlandse bisschoppen buigen zich in hun vastenbrief over de oorzaken en gevolgen van de huidige financiële crisis en ze sporen aan tot solidariteit en bezinning. Als oorzaken van de crisis noemen ze onder meer de onvoldoende gecontroleerde geldstromen in het bankwezen, de speculatiedrift op de beurs en de gerichtheid op kortetermijnwinsten. Natuurlijk worden de Nederlandse gelovigen ook aangespoord om te vasten. Dat kan door minder te eten en te drinken, maar ook door hun vasten te betrekken op hun koopgedrag evenals op hun gebruik van internet en televisie.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment