Tuesday 17 March 2009

Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit

Original English version > Try driving forward instead of backwards


"Serveer de HERE met vreugde:
kom voor Zijn aanwezigheid met zingen.
Weet gij, dat Hij de HERE God is:
Hij is het die ons heeft gemaakt, en niet wij onszelf;
wij zijn Zijn volk en de schapen van Zijn grasland.
Treed in Zijn poorten met dankzegging,
en in Zijn gerechten met lof:
dankbaar tot Hem, en zegen Zijn naam. "
Psalm 100:2-4

"Hoeveel keer beginnen we onze gebeden met dankbaarheid?

Iemand heeft eens gezegd: "Er zijn zoveel keren dat we al onze
lasten en zorgen op een grote dump truck laden en dat we de vrachtwagen in omgekeerde versnelling zeten
en daarna brengen we die vrachtwagen terug tot aan de troon van God en slaan de schakeling om
en dumpen al die troep op Gods voeten, zonder Hem ooit te zien. "

Dit is helemaal terug van Gods leer.
We moeten Gods aanwezigheid met lof en dankbaarheid tegemoet treden.
Dan, nadat we tijd genomen hebben om God te danken voor Zijn barmhartigheid
en Hem lof voor zijn grootheid hebben gegeven,
kunnen we de vrachtwagen omkeren en onze zorgen en lasten lossen.

Welke richting rijdt u uw vuilniswagen vandaag?

Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit, naar de aanwezigheid van God. "
(Uit The Daily Psalm)

No comments:

Post a Comment