Monday, 6 April 2009

Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop


"Alles wat gebeurt in de wereld wordt gedaan door hoop. "
- Martin Luther

"Wees vreugdevolle in hoop, geduldig in droefheid, gelovig in gebed.
Moge de God van hoop je vullen met alle vreugde en vrede als je vertrouwt in hem,
zodat u mag overlopen met hoop ... "
Romeinen 12:12; 15:13

"God smoort onze pijnvolle harten met
zachte kussens van comfort en hoop. "
- Judy Gordon

"Wees van goede moed,
En Hij zal je hart versterken,
Allen die je die hoop in de Here hebt gesteld. "
Psalm 31:24

"Spreek nooit vernietigend.
Gebruik woorden als hoop,
geloof, het geloof, de overwinning. "
- Norman Vincent Peale

"Zie, het oog van de Heer is op degenen die Hem vrezen,
Op diegenen die hopen in Zijn genade,
Laat Uw genade, o Here, op ons komen,
Net zoals wij hopen in u. "
Psalm 33:18, 22

"Er zijn geen hopeloze situaties;
er zijn slechts mensen die hopeloos geworden zijn over hen. "
- Clare Boothe Luce

"Ik heb de Here altijd voor me;
Want Hij is op mijn rechter hand Ik zal niet worden verplaatst.
Daarom is mijn hart blij, en mijn heerlijkheid verblijdt zich;
Ook mijn vlees zal rusten in hoop. "
Psalm 16:8-9

Ik stel u bestendig voor de ogen Heer, U staat naast mij en zo kom ik niet ten val.
Op u is mijn hoop gericht.
Mensen kunnen mij niets doen, alles ligt in uw handen.

Laat mijn acties door mijn hoop in U bepaald worden en een teken zijn van mijn geloof.


No comments:

Post a Comment