Monday, 13 April 2009

Alles zal worden opgeslorpt door de overwinning van het goede

KARDINAAL DANNEELS OVER BOODSCHAP VAN PASEN

BRUSSEL (KerkNet) – In zijn paashomilie ging kardinaal Danneels uitvoerig in op de kern van het christelijke geloof: de verrijzenis. Hij vertrok daarbij vanuit Paulus. “Maar Paulus bevestigt en herbevestigt die boodschap. Als Jezus verrezen is uit de doden, zegt hij, dan zullen wij ook met Hem verrijzen - met Hem en in Hem -, en wel met ons eigen lichaam. Ons lichaam is niet bestemd voor de vernietiging, maar voor een eeuwig leven. Wat Christus is overkomen, dat houdt God gereed ook voor elk van ons.”
“De Kerk zegt ons vandaag ook” , aldus de kardinaal, “dat alles wat in zich sporen en kiemen van de dood bergt, al het negatieve waarin onze wereld en beschaving baadt - alle oorlogsgeweld, alle schending van mensenrechten, misprijzen van de kleinen, alle hebzucht en passie voor het geld en de macht, al de vaak gratuite aanvallen op de Kerk en de spot waarmee ze wordt gegeseld en ‘gedoornenkroond’ - dat alles zal worden opgeslorpt in de overwinning van het goede. Want sinds Pasen zijn het leven en het goede sterker dan de dood en het kwaad. Alles wat dood in zich draagt, moet eerst zelf sterven, zoals het zaad: dan zal het gemetamorfoseerd worden tot leven en bloei. Zo sterk is de kracht van Christus’ kruis. Komt lieve broeders en zusters, zegt Paulus nog,
wees standvastig en onwankelbaar en zet u volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn" (1 Kor 15,58).

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment