Sunday, 12 April 2009

De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen”De naakte waarheid is altijd beter dan de best geklede leugen.”
 - Ann Landers

”O HERE, wie kan vertoeven op Uw heilige berg?
Hij die wandelingen met integriteit en goede werken doet,
en de waarheid spreekt in zijn hart”
Psalm 15: 1-2

God, laat mij rein zijn van handen en zuiver van hart.
Laat mijn ziel zich niet binden aan valsheid,
maar laat mijn leven verlopen in gerechtigheid en waarheid.

Laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken en een zuiver ledemaat zijn van uw kerk.+++

 2016 link update:

No comments:

Post a Comment