Tuesday, 28 April 2009

Ethiek of religie

GODSDIENST BLIJFT KEUZEVAK IN BERLIJN

BRUSSEL (KerkNet/DieWelt/Die Zeit/Kipa-Apic) – Iets meer dan de helft (51,3%) van de inwoners van Berlijn heeft via een referendum het voorstel verworpen om leerlingen de keuze te laten tussen het vak ethiek en godsdienstonderwijs. Godsdienstlessen kunnen momenteel slechts als keuzevak gevolgd worden. Die regeling blijft dus in de toekomst behouden. Het resultaat van het referendum is een ernstige tegenslag voor de Duitse Kerken, die zich fel verzet hadden tegen de invoering van het verplichte vak ethiek en daarin een voorbeeld zien van hoe godsdienst steeds sterker naar de privésfeer verdrongen wordt. De Duitse evangelische en katholieke Kerk slaagden er eerder in meer dan 100.000 handtekeningen te verzamelen om een referendum af te dwingen. Ook nu sprak 48,5% van de deelnemers aan het referendum zich uit voor de keuzemogelijkheid tussen het vak ethiek en godsdienst.
Kardinaal Georg Sterzinsky, de aartsbisschop van Berlijn, stelt dat de Berlijnse overheid er met haar initiatief vooral in geslaagd is grote verdeeldheid te zaaien. Hij kondigt aan dat de Kerken hun verzet niet opgeven. Aartsbisschop Robert Zollitsch van Freiburg im Breisgau en voorzitter van de Duitse bisschoppen, klaagde eerder al de gang van zaken in Berlijn aan. “Leerlingen kunnen geen vrije keuze maken. Ouders kunnen niet langer kiezen of hun kinderen ethiek of godsdienst volgen.” Ook de evangelische bisschop Wolfgang Huber eist dat het aanbod van het verplichte vak ethiek herbekeken wordt. De socialistische SPD en andere linkse partijen zien in het resultaat van het referendum echter een bevestiging van hun beleid. Zij zijn vastbesloten de ingeslagen weg verder te bewandelen, een weg die volgens de Duitse Kerken slechts zal leiden tot steeds meer onverdraagzaamheid.

(Kerknet)

No comments:

Post a Comment