Tuesday, 7 April 2009

Geef me een dankbaar hart

English version > Give me a grateful heart


"Gij hebt zo veel voor me gegeven.
Geef me een ding meer - een dankbaar hart. "
- George Herbert

"Daarom laten we dankbaar zijn voor het ontvangen van een koninkrijk dat niet kan worden geschud,
en laten we dus aanvaardbare eredienst aan God bieden, met eerbied en ontzag. "
Hebreeën 12:28

Jehovah, ik ben dankbaar voor wat U en Christus Jezus ons gegeven hebt.
Maak dat ik ook mijn dankbaarheid getuig aan anderen.


No comments:

Post a Comment