Friday, 1 May 2009

Gevormde predikanten niet bijbels

Waar komt toch dat idee vandaan dat academisch gevormde predikanten zo belangrijk zijn voor de kerk? In ieder geval niet bij Jezus, die er geen been in zag zijn kerk te bouwen op vissers en andere laag-opgeleiden. Ook niet bij de sociale wetenschap, die heeft laten zien dat wereldwijd het academisch vormen van voorgangers een van de beste voorspellers is van krimp in de kerk.

Bij de PKN hebben ze er over nagedacht en gedebateerd. De vernieuwing van de kerk moet beginnen door de gewone kerkleden centraal te stellen, en niet het beroepsperspectief van o zo professionele (en misschien ook nog een beetje gelovige) theologen.
Bij de Christadelphians of Broeders in Christus zijn alle broeders gelijk en wordt van hen een inbreng in de kerkgemeenschap verwacht. Eenieder kan doen waar hij of zij goed in is en elk kan zo zijn steentje bijdragen tot de kerkgemeenschap.

> "De hand aan de ploeg" is de titel van een discussiestuk waar de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vorige week over sprak. Maar als zij deze kant opgaat, slaat de kerk niet de hand aan de ploeg, maar slaat zij de hand aan zichzelf. volgens ICP <

> Professionele predikanten gevaar voor de kerk

No comments:

Post a Comment