Sunday, 10 May 2009

Mensen die altijd toelagen voor zichzelf maken gaan snel failliet


"Mensen die altijd toelagen voor zichzelf maken gaan snel failliet."
- Mary Pettibone Poole

"Daarom smeek ik, de gevangene van de Heer, dat je op een waardige manier loopt volgens de oproep waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, tolerantie tonende voor elkaar in de liefde, ijverig het behoud van de eenheid van de Geest in de band van de vrede te bewaren. "
Efeziërs 4:1-3

Ik wil niet schipperen, maar wil de juiste keuzes maken tussen goed en kwaad.
God zorg er voor dat ik een leven kan leiden dat U waardig is en U in alles behaagt. Dat ik vruchten mag voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God.
Ik hoop in mijn leven de goede daden te realiseren die U God voor mij al bereid heeft.


No comments:

Post a Comment