Saturday, 30 May 2009

Rekenend op de liefde Gods

Christelijke Overdenking

Zaterdag 30 mei 2009

 

1 Johannes 4:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem." (1Jo 4:16 STV)

"Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem."

"En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem."

"Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem."

"Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God."

 

Overdenking van vandaag:

We kunnen er zeker van zijn dat God ons liefheeft. Hij wil dat wij leven in en gezegend worden door zijn liefde. Deze liefde is meer dan alleen de genade die ons bereikt wanneer wij worden gered. Gods liefde loopt via ons. Zijn liefde is verlossend in ons liefdevolle gedrag voor anderen. Zijn aanwezigheid wordt gezien in onze liefdevolle houding en daden. God wil dat zijn liefde door ons wordt gedeeld aan anderen. Op deze wijze zegent zijn liefde ons wanneer we het ontvangen en ook wanneer wij het delen!

 

Gebed:

Vader in de hemel, ik reken op uw liefde. Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder u: ik zou volledig verloren zijn - letterlijk en altijd. Maar ik weet dat u van mij houdt Vader. Ik heb vol vertrouwen in mijn toekomst, ben vol vreugde op dit moment en sta op het puntje van mijn tenen totdat uw liefde volledig gerealiseerd is.

Naar Phil Ware
English version > Relying on the Love of God

No comments:

Post a Comment