Saturday, 2 May 2009

Zijn de joden Gods uitverkoren volk

Deze maand stellen wij in ons onderzoeksplatform de vraag in welke mate u denkt dat de Joden al of niet Gods uitverkoren volk zijn en nog in Zijn Plan horen.

God had grootse plannen met het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob.Niet voor hun rechtvaardigheid kregen de Joden de hoop voor een eigen grote natie. Voor het doel van voorbeeld en dat Gods naam over de hele wereld zou verkondigd worden werd het volk gekozen. Maar hoe is het nu gesteld na dat Jezus Christus gestorven is. God had hen gezegd dat hij hen boven alle volken zou stellen indien zij gehoorzaam zouden zijn, maar zij hebben zich niet gehoorzaam getoond.
Wat denkt u? Hoe beantwoord u deze vragen?:

Are the Jews REALLY God's Chosen People?

- The Jews are NOT God's chosen nor is Israel their land.

- The Jews are God's people and an integral part of His plan.

- The notion of a chosen people is irrelevant and wrong-headed.

- Don't know.

Ga naar www.thisisyourbible.com om uw antwoorden te geven!Click here to read  Israel: God’s People God’s Land!

No comments:

Post a Comment