Monday, 29 June 2009

Bekering een 'keerpunt'

Sebastiaan Pikaar schreef: "De gehele bijbel roept op tot bekering. Alle profeten uit het 'Oude' Testament maar ook uit het 'Nieuwe' Testament. Yeshua haMashiach (Jezus de Messias) zegt bv. in Marcus 2: 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars TOT BEKERING'  Maar niemand heeft het vandaag de dag nog over bekering omdat niemand weet wat bekering inhoudt. Bekering is nl de wil van de Vader doen. En die heeft hij aan de mensheid gegeven in de 5 boeken van Mozes.
'De mens die ze doet zal daardoor leven' (Leviticus 18:5). Hier staat niet de Israeliet of de Jood maar 'de mens'. Psalm 119:160: 'Heel Uw woord is waarheid, al Uw rechtvaardige verordeningen zijn VOOR EEUWIG'  Dat betekent dat de woorden van de Eeuwige voor ... inderdaad.... eeuwig en altijd zijn...Door ons aan Zijn wetten te houden worden we overigens niet behouden. Behouden worden we door genade van de HERE. Maar we laten zomede zien dat we Zijn Wil willen doen.
 
Vanzelfsprekend kijk ik uit naar uw reactie."

Bekering is het overgangspunt of keerpunt waar wij als gelovigen voor anderen naar uitkijken. De laatste jaren is er een trend ontstaan waarbij sommige gemeenschappen het hoofdaccent legden op de aanvaarding van Jezus als de Verlosser, of bij sommigen zelfs als God. Er werd helemaal over het hoofd gezien dat belangrijk vóór de doop de verwerping van het vorige 'zondige' leven noodzakelijk is. De 'Bekering' of het 'keren' van een levenswijze werd over het hoofd gezien. Wij als Christadelphians vinden dit echter één van de belangrijkste dingen als wij christus willen aanvaarden en volgen. Zonder omschakeling kan men geen goed Christen worden.
Men moet zich volledig over geven aan de wil van God de Vader en wij kunnen deze leren kennen door zo wel het Oude als het Nieuwe Testament te lezen. Het ene boek kan niet zonder het andere, beide zijn complementair. Want met Christus Jezus zijn er wel enkele oude wetten afgeschreven, en moeten wij deze niet meer onderhouden. en dat wordt dan verder omschreven in het Nieuwe Testament.

No comments:

Post a Comment