Thursday, 25 June 2009

Kerk moet wél bidden voor bekering Joden

'Kerk moet wél bidden voor bekering Joden'

Het ligt, zei dr. A. J. Plaisier vorige week, "niet op de weg van de kerk om te bidden voor de bekering van Joden." Volgens de scriba van de Protestantse Kerk staat dit "te veel in het kader van Jodenzending." In De Waarheidsvriend (uitgave van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk) gaat drs. P. J. Vergunst op zijn uitspraak in.

"Kerk moet wél bidden voor bekering Joden", vermeldt de omslag van De Waarheidsvriend van deze week.
"Vrede met God ontvangen we in de weg van bekering”, schrijft Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, in zijn bijdrage, „en daarom begrijpen we de scriba van de Protestantse Kerk niet als hij aangeeft dat de kerk niet voor de bekering van de Joden bidden moet. Het Nieuwe Testament gaat ons hierin immers voor."

Dr. Plaisier deed zijn uitspraak vorige week tijdens een ontmoeting met de pers in Utrecht, naar aanleiding van een reis die hij maakte naar Israël en de "bezette gebieden." Een journalist van dagblad Trouw vroeg hem hoe hij aankijkt tegen het feit dat er in zijn kerk nog altijd wordt gebeden voor de bekering van Joden. Hij refereerde hierbij aan een "bidstond voor de bekering van Joden" in Waddinxveen.

- Kerknieuws nl

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

Lees ook: 'Kerk moet niet bidden voor bekering Joden'

No comments:

Post a Comment