Tuesday, 23 June 2009

Vreugde is de vlag die u vliegt


"Vreugde is de vlag die u vliegt wanneer de
Prins van de Vrede in residentie in uw hart is. "
- Wilfred Peterson

"Nu mag de God van hoop je met alle vreugde vullen en met
vrede in het geloven, zodat u overloopt van de hoop... "
Romeinen 15:13

Laat mijn hoop niet worden teleurgesteld.
Stort Uw liefde in mijn hart uit.
Christus wil ik in mijn hart dragen als mijn Verlosser en mijn leermeester.
Dat ik meer zoals hem kan worden en vredevol door dit leven kan stappen.


English version > Joy is the flag you fly

No comments:

Post a Comment