Wednesday, 8 July 2009

Beenderen apostel Paulus authentiek

'Botten gevonden in tombe van Paulus'

Recent archeologisch onderzoek bevestigt de overlevering dat het lichaam van de apostel Paulus onder het hoogaltaar van de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren begraven werd. Die verrassende aankondiging deed paus Benedictus XVI zondagavond 28 juni tijdens de slotvespers van het Paulusjaar. De aartspriester van de Romeinse basiliek had bij de start van het Paulusjaar dit onderzoek naar de authenticiteit van de beenderen aangekondigd.


Paus Benedictus XVI zei dat voor het onderzoek een kleine opening werd geboord in de 25 centimeter dikke sarcofaag, die eeuwenlang ongeopend bleef. Later werden fragmenten van de daarin aangetroffen beenderen met de C 14-methode, die ook al voor de datering van de Lijkwade van Turijn gebruikt werd, door wetenschappers gedateerd. De wetenschappers die de herkomst van de beenderen niet kenden, dateerden ze uit de periode van de eerste of tweede eeuw van het christendom. Dit lijkt volgens de paus de unanieme en niet betwiste traditie te bevestigen dat dit de stoffelijke resten zijn van de apostel Paulus. Historici raakten het er eerder al over eens dat er geen twijfel bestaat dat Paulus Rome bezocht en er – net als Petrus – de marteldood stierf. Paulus was een van de eerste volgelingen van Jezus Christus. Rond het jaar 60 na Christus zou hij door de Romeinen zijn onthoofd. Volgens de overlevering werd hij buiten Rome begraven, op de plaats waar later de basiliek Sint-Paulus buiten de Muren werd gebouwd. Pas drie jaar geleden werd in de basiliek het mogelijke graf van de apostel teruggevonden.