Wednesday, 29 July 2009

Het verschil weten tussen bloemen en onkruid


"Tenzij we het verschil weten tussen bloemen en onkruid, zijn we niet geschikt om voor een tuin te zorgen. Het is niet genoeg om de waarheid in onze geest geplant te hebben. We moeten leren en arbeid leveren om het terrein vrij van doornen en wilde rozen, nutteloze dingen en verdorvenheden te houden, die een boze neiging hebben om het woord van het leven te stikken. "
- Clyde Francis Lytle

“Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: Zo dikwijls iemand het woord van het Koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik, en als hij omwille van het woord verdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vruchten. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt: bij de een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig.’”
Matteüs 13:18-23

God, ik ben dankbaar dat de zaaier het woord heeft gezaaid en dat ik het mocht ontvangen,
laat mij het koesteren en laat mij de aarde waarop het gezaaid is goed onderhouden en op de juiste wijze bewerken.
Laat mij dan ook goede vruchten dragen,
dat vraag ik U in Jezus naam, amen.

No comments:

Post a Comment