Thursday 23 July 2009

Liefde voor Jezus Christus

Mijn liefde voor de Heer Jezus


"En Hij nam brood, gaf dank en brak het en gaf het aan hen, zeggende:" Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven is, doet dit in gedachtenis aan mij. Evenzo, nam Hij ook de beker na het avondmaal, zeggende: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat is vergoten voor u." Lukas 22:19-20

 

& Wat betekent dit in de praktijk?

 

Ø Ik moet meer van Jezus hou den dan alle andere dingen, zelfs meer dan van mijn familie of mijn eigen leven. Lukas 14:26-27; Mattheus 10:37-38; Col 3:1-4

Ø Ik moet aan de geboden van Christus houden en door dit te doen in zijn liefde blijven. Johannes 15:10

Ø Mijn enige doel is om mijn liefde voor de Heer Jezus Christus te tonen en dat hij zou kunnen wonen in mijn hart door het geloof. Ephesiërs 3:17-19

Ø Jezus moet mijn voorbeeld in alles zijn, en ik zal proberen te worden zoals hij. 1Petrus 2:21-23; Johannes 13:15-16

Ø Alleen door Jezus kan mijn zonde worden gedekt, dus moet ik in hem blijven. Johannes 15:5-7; Hebreeën 2:1-3

Ø Ik zal Jezus elke week herinneren door het breken van het brood en het drinken van wijn op de manier waarop hij heeft bevolen. Mattheus 26:26-27; 1 Korinthiërs 11:24-26; Handelingen 2:42; 20:7

Ø Ik was aan een geweldige prijs door God gekocht die de verlossing voorzag door Zijn Zoon de Heer Jezus Christus, dus is mijn leven niet mijn eigen leven zoals ik wil, maar moet het worden geleefd tot de glorie van God. 1Cor 6:19-20

Ø Jezus is de belangrijkste persoon in mijn leven, dus moet ik hem voor anderen erkennen. Lukas 12:8-9; Markus 8:38

Ø Mijn doel moet zijn mij zorgvuldig voor te bereiden voor wanneer Jezus Christus terugkeert. Vanwege dit, zal ik niet al te veel opgaan met de werkzaamheden en de belangen van dit leven. Mattheus 24:44; Lukas 12:35-38, 40; 2 Petrus 3:10-14

Ø De behoefte aan uithoudingsvermogen om op te zien tegen ontberingen en moeilijkheden is van essentieel belang, ik moet blijven vertrouwen en volharden tot het einde. Mattheus 24:11-13; 2 Timotheus 2:3; Hebreeën 3:13-14; Openbaring 2:10 & 25

Ø In tijden van zwakte zal ik niet vergeten dat Jezus op al dezelfde manieren als mij in de verleiding is gebracht, zonder zonde is gebleven en nu in staat is om te bemiddelen voor zijn volk voor God en om vergeving te zoeken door hem. Hebreeën 4:15-16; 1Timotheus 2:5; Hebreeën 8, 6, 9:15

Ø Ik zal altijd een gebed aan God aanbieden door de lieve naam van Jezus. Johannes 16:26-27

Ø Ik zal geen enkele man als 'Rabbi' (leraar) of Meester aannemen want alleen Jezus is mijn hogepriester, Leraar en Meester. Mattheus 23:7-English original > A Living Faith #12 The Love for Jesus

No comments:

Post a Comment