Wednesday 8 July 2009

Oudste bijbeltekst nu online

Oudste bijbeltekst nu online

De oudste bekende bijbeltekst, de Codex Sinaiticus, is sinds vandaag op internet te raadplegen. De online-editie is een product van de samenwerking tussen vier internationale instituten: de Universitaire bibliotheek van Leipzig, de Nationale Bibliotheek van Sint-Petersburg, het Sint-Catherinaklooster in Egypte en de British Library.

De 1600 jaar oude codex is een belangrijke schakel in de overlevering van de bijbelhandschriften. Het geeft een beeld van de ontwikkeling van het vroege christendom. Ook laat het zien op welke manier de bijbel van generatie op generatie werd overgeleverd.

Tot 1844 lag het kostbare handschrift opgeborgen in de bibliotheek van het Sint-Catherinaklooster in de Sinaï. Daar werd het vijftien jaar later herontdekt door Konstantin von Tischendorf, een wetenschapper verbonden aan de Universiteit van Leipzig met een passie voor oude handschriften. Hij meende dat de studie van de vroege handschriften hem in staat stelde de authenticiteit van de bijbel te bewijzen.
 
Na de herontdekking raakte het kostbare handschrift echter verdeeld. Daardoor kwamen fragmenten van het Oude en het Nieuwe Testament zowel in de Universiteit van Leipzig, de Nationale Bibliotheek van Sint-Petersburg en de British Library terecht. Het Sint-Catherinaklooster wist zelf ook een deel van de codex te behouden.
 
De Codex Sinaiticus die halverwege de vierde eeuw vanuit het Grieks is vertaald, wordt beschouwd als de oudste bekende bijbeltekst. Alleen de Codex Vaticanus, die wordt bewaard in de bibliotheek van het Vaticaan, stamt uit ongeveer dezelfde periode.

Bron: Katholiek Nederland

Bekijk de bijbeltekst hier

No comments:

Post a Comment