Monday, 20 July 2009

Plan van Genade

Stel je voor je hebt iets gestolen uit de supermarkt en bij het vluchten heb je het raam van de deur vernield. Je bent opgepakt en je moet voorkomen, de rechter hoort het hele verhaal aan en aan het eind geeft hij je een boete van 300 euro. Jij baalt vreselijk van die boete, je wilt net weggaan als de rechter naar je toe komt lopen en aan de agent naast je 300 honderd euro geeft. Hij betaalt jouw schuld.

Dat is genade, je had het niet verdient en toch betaalt die ander voor jouw de boete. Genade is een daad van liefde, het hoeft niet maar, omdat je de ander wel mag of gewoonweg van hem/haar houdt betaal je de schuld.

Dat is precies wat God ook voor ons gedaan heeft, Hij zag dat wij allerlei dingen fout deden en in al Zijn rechtvaardigheid moest Hij ons wel straffen en dat deed Hij dan ook. De doodstraf, dat was de straf die op al onze fouten lag. God kan het echter niet over Zijn hart verkrijgen om ons die straf te laten ondergaan zoveel houdt Hij van ons mensen. Hij bedenkt een plan van genade, een plan om de prijs van deze straf voor ons te betalen.

Johannes 3 vers 16, Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.

Juist God heeft Zijn Zoon gegeven om de prijs van onze straf te betalen, en het was geen 300 euro nee de straf was de dood. Jezus Christus de Zoon van God heeft onze straf, al onze fouten op zich genomen en is voor jou en mij aan het kruis gestorven. Hij heeft de straf ondergaan die wij hadden verdiend. Dit heeft Hij gedaan uit liefde voor ons en dat is genade.

Gelukkig hoeven wij niet te treuren om de dood Jezus, want Hij is opgestaan en leeft. Hij heeft de dood overwonnen en wanneer wij onder zijn genade leven dan zullen ook wij de dood overwinnen in Hem en eeuwig leven

JB

Bron: http://christenlinks.messagewear.nl

No comments:

Post a Comment