Monday, 31 August 2009

Geen tegengesteldheid voor de tijden

Een mens heeft geen vat op de tijd tot hij vat heeft op zichzelf:
Waar heb je jouw hart geplaatst, je gedachten en je ziel?
Wat is voor jou belangrijk? Waarom ben jij hier op deze wereld?
Als je tijd voor studie, gebed, gezin, werk en wereld, verankert is met je gehele wezen, kan zelfs een storm je tijd niet deren.
Er bestaat geen tegengesteldheid tussen je tijd voor werk en je tijd voor studie, meditatie en gebed. Wanneer je verbonden bent met boven, gaat je werk je beter af. En wanneer je steeds eerlijk bent, zie je wonderen met open ogen.

- naar de Rebbe Menachem Mendel Schneerson

No comments:

Post a Comment