Sunday, 16 August 2009

Wanneer de wind hard blaast tegen een boom


"Wanneer de wind hard blaast tegen een boom,
strekken de wortels en groeien de sterkere.
Laat het zo zijn bij ons. Laten wij geen zwakkelingen zijn,
meegevend aan elke wind die waait,
maar sterk in de geest om te weerstaan. "
- Amy Carmichael

"De rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom,
zij zullen groeien als een ceder van Libanon;
geplant in het huis van de Heer,
zij zullen floreren in de hoven van onze God. "
Psalm 92:12-13

Jehovah laat mij steeds mijn kalmte bewaren
welke tegenwind ik ook maar krijg.
Laat de moeilijkheden die ik in mijn leven ondervind mij sterken.
Leid mij niet in bekoring en geef dat ik niet in de vallen van deze wereld val.
Dat ik met opgeheven hoofd de poorten zal mogen binnen treden
van uw voorhoven, U glorie brengend en Uw Naam lovend.

No comments:

Post a Comment