Thursday, 6 August 2009

Wees niet bang voor langzaam te gaan; wees alleen bang voor stil te staan


"Wees niet bang voor langzaam te gaan; wees alleen bang voor stil te staan."
- Chinees spreekwoord

"Aanschouw de schildpad. Hij maakt vooruitgang alleen wanneer hij zijn nek uit steekt."
- James Bryant Conant

"Iemand vroeg Jezus, 'Heer, zijn er slechts een paar mensen die gered zullen worden?"
Hij zei tegen hen: 'Doe er alles aan om door de smalle deur binnen te gaan,
omdat velen, zeg ik u, zullen proberen om er door te gaan maar het niet zullen kunnen. "
Lukas 13:23-24

Heer, geef dat ik vorderingen blijf maken in dit leven
en dat ik er zal in slagen om door de nauwe poort te gaan
en zo zal mogen binnentreden in Uw koninkrijk.

No comments:

Post a Comment