Wednesday 12 August 2009

Zeven Bijbels in gesproken vorm

De organisatie Faith Comes By Hearing heeft zeven nieuwe audio-Bijbels aan haar pakket toegevoegd. Daardoor kunnen nu naar schatting 7,3 miljoen mensen de Bijbel horen in hun eigen taal. Het gaat om Hebreeuws (Israël), Huitoto Minica (Colombia), Lozi (Zambia), Themne (Sierra Leone), Huave de San Mateo del Mar (Mexico), Kutep (Nigeria) en Maya Mopán (Belize).

Volgens Phil Kenney van Faith Comes By Hearing worden de audio-Bijbels vooral gebruikt in gebieden waar veel analfabetisme voorkomt. Als voorbeeld noemt hij de Huitoto Minica in Colombia. Die stam, die in een afgelegen gebied woont, heeft al 20 jaar een Bijbel in de eigen taal maar vrijwel niemand van de stam kan lezen en er is dan ook heel weinig met de Bijbel gedaan. “Door het beschikbaar komen van de audio Bijbel kunnen nu veel meer mensen daar het Evangelie horen.”

Faith Comes By Hearing heeft nu 442 Bijbels in audio-formaat beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan nog veel meer audio Bijbels in andere talen. In het jaar 2016 moeten het er 2000 zijn, zegt Kenney.

No comments:

Post a Comment