Sunday, 27 September 2009

Angst uitsluitende liefde

Christelijke Overdenking

Zondag 27 september 2009 1 John 4:18

 

1 Johannes 4:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde." (1Jo 4:18 STV)

"Volmaakte liefde sluit angst uit. Angst hangt samen met straf en wie angst heeft, leeft niet ten volle uit de liefde."

"Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

"De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden."

"In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet."

 

Overdenking van vandaag:

Er zijn vele vormen van angst. Sommige van deze zijn gegrond. Andere zijn verbeeld. Nog weer andere zijn irrationeel. Gelukkig, als christenen, hoeven wij niet bang te zijn van de éne cruciale gebeurtenis in ons leven - het oordeel. Gods liefde redt ons, geeft ons kracht, zegent ons, werkt in ons en raakt anderen via ons. Vooral door het meemaken van deze liefde, kunnen wij vrees uit ons hart verwerpen, omdat we weten waar we staan met God. Hij is onze liefdevolle Vader die er naar uitkijkt om ons thuis te brengen!

 

Gebed:

Heilige, majestueuze en ontzagwekkende God, u bent machtig in uw kracht. Uw heiligheid is niet te vergelijken. U bent rechtvaardig en eerlijk in uw contacten met uw mensen. Vooral, Vader, dank ik u omdat u niet met mij omgaat zoals mijn zonden verdienen. Nee, God, u gaat met mij genadig om, zegent mij met uw verlossende en veranderende genade. Uw liefde geeft mij het vertrouwen om voor u te leven en de dag af te wachten dat ik voor u sta. Tot die dag geef ik u mijn dank en lof. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen."

English original > No fear in love

No comments:

Post a Comment