Monday, 7 September 2009

Liefde die werkelijkheid is geworden

BIJBELVERS:

1 Johannes 4:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, [namelijk] dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld." (1Jo 4:17 STV)

"Onze liefde is volmaakt als we vol vertrouwen de dag van het oordeel tegemoet kunnen zien, en wel omdat we in deze wereld leven zoals Jezus. In de liefde is geen plaats voor angst."

"Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld."

"Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus."

"Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus."	
- 1 Johannes 4:17

OVERDENKING:
Door datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan, wanneer wij liefhebbend voor God leven, kunnen we vertrouwen hebben in het aangezicht van de dood en voor God bij het oordeel. Ons vertrouwen is niet in onze inzet, maar in onze Heiland. Zijn liefde heeft niet alleen ons verlost, het heeft ons veranderd. Zijn liefde is niet alleen een geschenk voor ons, maar het is een geschenk door ons. We kunnen vertrouwen hebben, omdat we weten dat Jezus' leven aanwezig is in ons totdat we met hem de aanwezigheid van onze Vader kunnen dragen.

GEBED:
Heilige Vader, ik dank u voor de kracht om van anderen te houden. Dank u voor het vertrouwen dat uw liefde mij geeft. U hebt enorm veel gedaan om me te redden. Dank u voor uw liefdevolle genade. In Jezus' naam bid ik.
Amen.

English version > Love been perfected with us

No comments:

Post a Comment