Wednesday, 2 September 2009

Oproep tot afschaffing verplichting burgerlijk huwelijk voor kerkelijk huwelijk

Jaar na jaar blijft het aantal huwelijken dalen. Als het van De Vis afhangt, is het tijd dat daar wat aan gedaan gaat worden. Met name grondwetsartikel 21 (in België) afschaffen, dat bepaalt dat een kerkelijk huwelijk steeds vooraf moet gegaan zijn door een burgerlijk huwelijk.

"Vroeger hield de overheid zich niet bezig met huwelijken. Als de kerk een huwelijk inzegende, was dat meteen ook burgerrechtelijk geldig", legt de woordvoerder van kardinaal Danneels, uit. "Maar de Code Napoléon uit 1804 veranderde dat. Vanaf toen moest je éérst burgerlijk gehuwd zijn voordat je voor de kerk kon trouwen."

 "Schaf het grondwetsartikel af dat bepaalt dat een kerkelijk huwelijk enkel mag na een burgerlijk huwelijk. Dat is totaal voorbijgestreefd. Mensen die géén burgerlijk huwelijk wensen, moeten toch kunnen kiezen voor de pracht en praal van een huwelijksmis." Dat is het opmerkelijk pleidooi van Dirk De Vis, burgemeester van het Belgisch-Limburgse Ham.

Dat zou ookde onchristelijke houding kunnen wegnemen van mensen die nu niet willen trouwen voor de wet wegens de fiscaleen andere administrative redenen. Koppels zouden zich met God in het reine kunen stellen en zo toch echtelijke verbintenissen kunnen aangaan.

No comments:

Post a Comment