Wednesday, 23 September 2009

Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten


Indien iedereen zich aan Gods wetten en aan de liefde zou houden,
zouden wij geen burgerwetten moeten hebben die ons er aan herinneren wat we wel en niet mogen.
Indien wij God liefhebben weten wij hoe wij in harmonie met elkaar moeten leven.
Daar waar liefde is binnengetreden, is er geen wet meer nodig om te  richten.
- Marcus Ampe

"Te vaak houden we van dingen en gebruiken we mensen,
terwijl we dingen zouden moeten gebruiken en mensen liefhebben."
- Autheur Onbekend

"Duisternis kan niet verdreven worden door duisternis; alleen licht kan het doen.
Haat kan niet verdreven worden door haat; alleen liefde kan dat doen.
We moeten leven samen te leven als broeders, of samen vergaan als dwazen."
- Martin Luther King, Jr.

"De eerste taak van liefde is om te luisteren."
- Paul Tillich

“Laat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart:”
Spreuken 3:3

“De haat brengt twist teweeg, maar de liefde bedekt alle zonden.”
Spreuken 10:12

“Zij die kwade plannen smeden lopen stellig verloren,
maar liefde en trouw zijn bij hen die het goede beogen.”
Spreuken 14:22

God ik ben dankbaar voor de liefde die U mij schenkt
en vraag U dat ik ook veel liefde aan anderen zal kunnen schenken.
 

No comments:

Post a Comment