Thursday, 22 October 2009

God roept de gekwalificeerden niet


"God roept de gekwalificeerden niet,
Hij kwalificeert de geroepenen."
- Onbekend

"God roept niet mensen die de kwalificaties hebben.
Hij roept mensen die het op hun hart hebben
en dan geeft Hij de kwalificaties."
- Richard Parker

"God trekt een oordeel over zowel de rijken als de armen
Niet volgens hun land en huizen,
maar volgens de rijkdom van hun hart."
- St. Augustinus van Hippo

"We moeten onze levens veranderen om onze harten te veranderen.
Het is onmogelijk om op de ene manier te leven en de andere te bidden."
- William Law


"Moge u worden versterkt met alle macht,
volgens zijn glorieuze mogelijkheden
voor alle uithoudingsvermogen en geduld met vreugde,
dankzeggend aan de Vader,
die ons heeft gekwalificeerd
om te delen in de erfenis van de heiligen in het licht."
Kolossenzen 1:11-12

Schepper van hemel en aarde, maak mij rein, lichamelijk en geestelijk gezond,
en puur van hart.
God maak dat ik gerechtvaardigd kan worden om uitgekozen te worden
om binnen te treden in Uw Koninkrijk.

Engelse versie / English version > God doesn't call the qualified

No comments:

Post a Comment