Saturday 10 October 2009

Trouw wanneer het meest nodig is


"Trouw bestaat wanneer de liefde groter is dan het instinct."
- Paul Carvel

"Wanneer trouw het moeilijkst is,
is het het meest nodig. "
- Anoniem

"Geloof is niet een aanname zonder bewijzen,
het is een vertrouwen zonder reservering."
- Elton Trueblood

"Als de blinden hun vertrouwen in Gods hand stellen, vinden ze hun weg
met meer zekerheid dan zij die zien maar geen geloof of doel hebben."
- Helen Keller

'Laten we vasthouden aan de belijdenis van onze hoop zonder aarzeling,
want Hij die beloofd is getrouw.
En laten we elkaar overwegen om
liefde aan te wakkeren en goede werken. "
Hebreeën 10:23-24

God bouw mijn geloof zodanig op dat ik steeds op U zal rekenen
en laat mij niet ontgoocheld zijn in Uw leiding.

No comments:

Post a Comment