Tuesday 13 October 2009

Wees de eerste naar het veld en de laatste naar de bank


"Wees de eerste naar het veld en de laatste naar de bank."
- Chinees Gezegde

"Als we het verschil tussen bloemen en onkruid weten, kunnen we voor een tuin zorgen.
Het is niet genoeg dat we de waarheid in onze gedachten hebben opgenomen.
We moeten leren en werken om de grond vrij te houden van doornen en brandnetels, onzin en perversiteit. Ze hebben de slechte eigenschap om het woord des levens te verstikken."
- Clyde Francis Lytle

"Maar een ding doe ik zeker: vergeten wat achter mij is en mij uitstrekken naar de richting van wat voor mij is, ik snel recht op het doel af voor de prijs van de hoge roeping van God in Christus Jezus."
Filippenzen 3:13-14

Dierbare God laat al het werk dat ik doe goed verlopen,
zodat ik steeds een positief voorbeeld naar anderen kan zijn en geschikt zal mogen bevonden worden voor Uw Koninkrijk..
Verder verlang ik steeds het goede te doen en mij volwaardig voor te bereiden om deelgenoot te worden van Uw Koninkrijk, zodat ik Uw luister zal mogen aanschouwen.

No comments:

Post a Comment