Saturday, 21 November 2009

Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen


"Als je problemen al langdurig zijn, probeer te knielen."

- Onbekend

"Als we er minder over zouden praten en meer over zouden bidden,
dan zouden dingen beter zijn in de wereld.
Ten minste, we zouden ze beter kunnen (ver)dragen."
- John Owen

"Wees voor niets bang, maar in alles door gebed en smeking
met dankzegging laat uw wensen kenbaar worden gemaakt aan God."
Filippenzen 4:6

God, laat mij gevrijwaard blijven van problemen.
Op U blijf ik steeds hopen.

Engelse versie / English version > If your difficulties are longstanding, try kneeling

1 comment: