Tuesday, 24 November 2009

Belemmeringen voor uw doel


"Obstakels zijn die vreselijke dingen die je ziet wanneer je je ogen wegneemt van je doel."

- Hannah More

'Geloof is niet een garantie tegen moeilijkheden, maar wel tegen nederlagen.'
- Corrie ten boom

"Geloof is de hoogste passie in een menselijke wezen.
In elke generatie komen velen niet zo ver, maar niemand kan verder komen."
- Søren Kierkegaard

"Weet gij niet, dat in een race alle renners lopen, maar slechts één krijgt de prijs? Loop op een zodanige wijze om de prijs te krijgen. Iedereen die concurreert in de spelen gaat in strikte opleiding. Ze doen het om een kroon te krijgen die niet zal blijven, maar wij doen het om een kroon te krijgen die voor altijd zal blijven. Daarom loop ik niet als een man die doelloos loopt, ik vecht niet als een man in de lucht slaand. Nee, ik slaag mijn lichaam en maak het mijn slaaf zodat nadat ik gepredikt heb aan anderen, ik zelf niet zal gediskwalificeerd worden voor de prijs. "
1 Korinthiërs 9:24-27

Mijn God, ik vraag U dat ik steeds mijn ogen gericht kan houden op het juiste Doel.
Laat mij het juiste pad belopen met zo weinig mogelijk hindernissen,
en zie er op toe dat ik Uw Koninkrijk zal mogen binnentreden.

Engelse versie / English version > Obstacles to your goal

No comments:

Post a Comment