Thursday 26 November 2009

Bepaal de aandrijving


"Geen stoom of gas drijft ooit iets aan tenzij het zo wordt bepaalt.

Geen Niagara is ooit omgezet in licht en kracht totdat er een tunnelverbinding wordt voorzien.
Geen leven groeit ooit tot het gericht is, toegewijd en gedisciplineerd. "
- Harry Emerson

"Wat bij je binnen komt zal bepalen wat er uit je komt.
Dus waak over wat er binnen komt."
- Peter Sinclair

"Zelfs als tijden van verandering zwaar zijn,
is de rijkdom van verbetering de pijn van eenzaamheid en frustratie waard."
- Susannah Ince


De constante discipline van intieme vriendschap met Jezus
resulteert in mannen die worden zoals hij.
- H. E. Fosdick

"Het is voor de discipline dat je lijden moet doorstaan.
God behandelt u als zonen;
voor welke zoon is er wie zijn vader geen discipline heeft? "
Hebreeën 12:7

Mijn God, ik kijk uit naar de juiste drijfveren.
Laat mij steeds de juiste richting vinden en de juiste acties uitvoeren.
Geef mij ook de juiste vaardigheden op goed op te voeden,
dat vraag ik in Christus Jezus’ naam, amen.

Engelse versie / Enlgish version > Determine the drive

No comments:

Post a Comment