Friday, 20 November 2009

Broeders van Christus

De "Christadelphians Multiply Group" wordt zoals de praatgroep "Bijbelonderzoekers" onderhouden door Bijbelonderzoekers die behoren tot de Christadelphians of Broeders in Christus. Is er een verschil tussen "Broeders van Christus" en "Broeders in Christus"?

Maar wat zijn deze "Broeders en zusters in Christus" en wat wordt in de bijbel verstaan onder "Broeder in Christus"?

Elles gaat in over de geestelijke broers en schreef hierover: "De 'geringste broeders' van Christus" - Matth. 25:40.

> Broers en Broeders
> Christadelphians Wie zij zijn en wat zij doen?

Waar staan de wereldse Broeders in Christus voor en wat geloven zij? > Mijn Geloof

Wat is met of van christus zijn of één zijn met Christus? > Eén met Christus
+ > Relatie tot Christus 

No comments:

Post a comment