Monday 16 November 2009

Eerst denken dan praten


“Spreken is zilver, maar zwijgen is goud.”
- Algemeen gezegde

"Als ik wil spreken, laat me eerst denken. Is het waar?
Is het vriendelijk? Is het nodig? Zo niet laat het ongezegd blijven."
- Maltbie D. Babcock

"Iemand die zichzelf toestaat eenmaal te liegen,
vindt het de tweede en derde keer veel makkelijker,
totdat het mettertijd een gewoonte is geworden.
Hij of zij verteld leugens zonder erover na te denken
en waarheden zonder dat de wereld hem geloofd."
- Thomas Jefferson

"Ten slotte, wat is waar, alles wat edel is,
alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is, alles wat bewonderenswaardig is --
als er iets uitstekend is of prijzenswaardig --
denk over zulke dingen. "
Filippenzen 4:8

God, laat mijn ogen steeds gericht zijn op de juiste dingen.
Laat mij onder de heidenen steeds een voorbeeldig leven leiden
en de waarheid vertellen, op een vredige en liefdevolle wijze.


Engelse versie / English version > Think before you speak

1 comment: