Saturday, 14 November 2009

Het woord van waarheid rechtuit spreken en doortastend zijn


"Doe elke daad van je leven alsof het je laatste was."
- Marcus Aurelius

“Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.
Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.”
2 Timotheus 2:12

"Doe je best om jezelf aan God te presenteren als een goedgekeurde,
een arbeider die niet beschaamd hoeft te zijn en
die het woord van waarheid correct behandelt."
2 Timoteüs 2:15

“stelt uw ledematen niet in haar dienst als werktuigen van ongerechtigheid.
Biedt uzelf God aan als mensen die uit de dood ten leven zijt opgestaan.
Offert Hem uw ledematen als werktuigen in dienst der gerechtigheid.”
Romeinen 6:13

“Zalig de mens die standhoudt in de beproeving.
Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen,
die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”
Jakobus 1:12

God ik wil mij niet laten verontrusten,
maar wil steeds het beste uit mij zelf halen
en het beste aan anderen geven.
Geef dat ik hen en U niet teleurstel.

No comments:

Post a Comment