Monday, 30 November 2009

Kardinaal Danneels over Hoop

Gedurende 23 jaar hield kardinaal Godfried Danneels jaarlijks tweemaal een gespreksavond 'Ten huize van kardinaal Danneels' in het bisschopshuis, Wollemarkt 15 in Mechelen.
Als aartsbisschop van Mechelen-Brussel publiceert hij voor het laatst de Kerstbrochure over hoop. Bij zijn afscheid wil de kardinaal hoopvol naar de toekomst kijken. De hoop is voor onze tijd misschien wel de belangrijkste goddelijke deugd. Onze tijd geeft veel redenen om te wanhopen, maar nog veel meer om te hopen. Op alle terreinen van de maatschappij, niet in het minst dat van de Kerk, ontspringen kiemen van nieuw leven en hoop. Er is dus werk aan de winkel, want er ontkiemt niets als wij niet zaaien.

De gespreksavond begint om 20 uur, onthaal vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.