Tuesday 3 November 2009

Oplichten in de duisternis


"Op sommige momenten gaat ons eigen licht uit en
wordt het aangewakkerd door een vonk van een andere persoon.
Ieder van ons heeft reden om te denken met diepe dankbaarheid
aan degenen die de vlam deden branden in ons."
- Albert Schweitzer

"In de duisternis is er geen keuze.
Het is het licht dat ons helpt het verschil tussen dingen te zien.
En het is Christus die ons licht geeft."
- Mrs. C. T. Whitemell


"Evenmin licht iemand een lamp en plaats deze in een mandje,
maar op de kandelaar, en het geeft licht voor allen die in het huis zijn.
Laat uw licht schijnen voor de mensen op een zodanige wijze
opdat zij uw goede werken zien,
en uw Vader verheerlijken die in de hemel is."
Matteüs 5:15-16

Dierbare God, geef dat de vlam van Christus' liefde in mij mag blijven branden,
en dat het vuur van het geloof sterk zal blijven branden
en bij anderen het vuur zal aansteken
om een blijvende lichtbaken te zijn om het Koninkrijk van U te vinden en binnen te gaan.

Engelse versie / English version > Light going on in darkness

No comments:

Post a Comment