Monday, 9 November 2009

Wat Jezus Deed - Misleiding om de Messias en het laatste oordeel

Wat Jezus Deed - Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
************************************************************

Vele valse profeten zullen er komen en de mensen misleiden.

BIJBELVERS:
"Terwijl Jezus het tempelterrein verliet, kwamen Zijn discipelen naar Hem toe. Zij wilden Hem meenemen om de verschillende tempelgebouwen te bekijken.
Jezus zei tegen hen: "Al deze gebouwen zullen worden
verwoest.
Er zal geen steen op de andere blijven."
"Wanneer zal dat
gebeuren?" vroegen de discipelen later,
toen Hij met hen op de helling
van de Olijfberg zat.
"Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt
en
dat deze tijd naar zijn einde loopt?"
"Laat je door niemand iets
wijsmaken," antwoordde Jezus.
"Want er zullen velen komen die beweren
dat zij de Christus zijn.
Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor
brengen."
- Matthëus 24:1-5

OVERDENKING:
De eindtijd zal voor Jeruzalem een heftige tijd worden om in te leven. Oorlogen, hongersnoden en aardbevingen zullen er dan zijn op de aarde. Maar deze zijn slechts zoals de weeën van een vrouw die gaat bevallen. De leerlingen moesten daardoor niet bang worden of in de war raken. God, die overheerst en zal overwinnen, is dan nog steeds in controle en deze dingen zullen onder zijn toezicht gebeuren. Niets zal willekeurig gebeuren.

Terwijl de gebeurtenissen van de eindtijd de ondergang van Jeruzalem aankondigen, zijn zij slechts het begin van het einde van het oude bestel.
De leerlingen moesten niet bang worden. De Heer, die door de dood heen ging, de Heer die in zijn kruisiging de overwinning behaalde, is Heer van allen. Zij moesten niet gaan waar hij nog niet geweest was. Nee, zij moesten gewoon verder gaan met waar zij mee bezig waren. Voor alles moesten zij trouw blijven!

Maar spreekt Jezus hier alleen maar over de val van Jeruzalem, of over het einde der tijden? Dat was van belang om te weten voor hen die de vernietiging van Jeruzalem overleefden, maar voor ons maakt het niet zoveel uit of Jezus het had over een einde of over HET einde. Wij moeten alleen maar trouw blijven, klaarstaan en niet bang zijn. Hij zal ons niet vergeten, verlaten of achterlaten. Wanneer hij in zijn glorie komt, zullen wij daar ook in delen! Wij moeten dus trouw zijn, klaarstaan en niet bang zijn!

GEBED:
Heer, Meester en God van alle tijden, de enige God die boven de tijd staat, laat mij de hoop ervaren in Uw zoon, een geduldig hart hebben en ogen vol verwachting, terwijl ik op de verlossing wacht. Of het nu een verlossing is van problemen die op mij drukken of de uiteindelijke verlossing van Jezus zijn terugkomst!
Heer toon mij Uw heerlijkheid en laat de komst van Uw zoon ook voor mij een teken van verlossing zijn. Dit vraag ik in de machtige naam van Jezus, Uw zoon en vertegenwoordiger op aarde. Amen.


CONTEKST:
"Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: 'Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!' Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?' Jezus antwoordde hun: 'Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de messias, "en ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen."
- Matthëus 24:1-14


No comments:

Post a Comment