Friday 13 November 2009

Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend


"Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend."
- Pools Gezegde

"Van alle treurige woorden uit een mond of pen,
zijn de treurigste wel deze: "Het had kunnen zijn!"
- John Greenleaf Whittier

"Wijsheid is, en begint met, de nederigheid om de feiten te accepteren
dat je niet alle antwoorden juist hebt
en de moed hebt om te leren de juiste vragen te stellen."
- Auteur onbekend

"Preek het evangelie elke dag, en waar nodig gebruik woorden."
- Francis of Assisi


" Een wijs man zijn hart gidst zijn mond en zijn lippen bevorderen instructie.
Aangename woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel en genezing voor de botten."
Spreuken 16:23-24

"Een man van kennis maakt gebruik van woorden met terughoudendheid,
en een man van begrip is even getemperd.
Zelfs een dwaas wordt gedacht verstandig te zijn als hij stil blijft,
en kritische als hij zijn mond houdt."
Spreuken 17:27-28

Dat ik steeds goed nadenk wat ik zal zeggen
en mijn tong enkele keren zal laten ronddraaien voor ik spreek.
Dat ik steeds naar wijze raad luister en deze in mij op neem.
Laat wijsheid klinken uit mijn mond
en laat mijn tong gerechtigheid spreken.
Ik vraag U Heer dat de goede dingen te voorschijn zullen komen,
en dat de woorden van Christus in volle rijkdom in mij mogen wonen.

Engelse versie / English version > Words must be weighed, not counted

Lees ook > Woorden en Gewichten: In wiens geest geen bedrog is

No comments:

Post a Comment