Wednesday, 2 December 2009

Christelijke Overdenking: Zijn broeder haten

Christelijke Overdenking

Woensdag 2 december 2009

 1 John 4:20 (32 kb)

1 Johannes 4:20

         
 • Statenvertaling
 • GNV
 • NBG 1951
 • NBV
 • Het Boek

"Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?" (1Jo 4:20 STV)

"Als iemand zegt: Ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want hij kan God, die hij nooit gezien heeft, onmogelijk liefhebben, als hij zijn broeder niet liefheeft die hij wel ziet."

"Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan [ook] God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben."

"Als iemand zegt: 'Ik heb God lief, 'maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft."

"Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden Die hij nooit heeft gezien?"

 

Overdenking van vandaag:

"O, how I love Jesus!" (O, hoe ik van Jezus hou) zingen we. Jezus reageert door te vragen hoe goed we bezig zijn met het liefhebben van onze broeders en zusters! We kunnen niet Jezus noch God liefhebben, als we niet houden van de mensen om ons heen.

 

Gebed:

Vergeef mij, Vader, voor de tijd dat ik bekrompenheid in mijn hart heb toegelaten of onvergevend was aan degenen die het nodig hadden dat ik genadig en barmhartig ben.
Ik weet dat, wanneer ik liefdeloos aan mijn broeders en zusters in Christus ben, ik liefdeloos ben aan u.
Zegen me alstublieft als ik mijn best doe om sommige christelijke relaties te verbeteren waarmee het de laatste tijd slecht is gegaan. Help deze herstelde vriendschappen om glorie aan u te brengen en vitaliteit in uw kerk. In Jezus' naam bid ik. Amen.

Naar Phil Ware. Origineel  in het Engels / Original English version > Reflection for today: hating your brother

4 comments:

 1. Bij deze tekst vraag ik mij af : gaat het over broeders en zusters in het geloof of gaat het over "mensen in de wereld" ? Geloofsgenoten graag zien is gemakkelijk, anderen is soms wat moeilijker als je ziet hoe ze handelen.....

  ReplyDelete
 2. Hier gaat het niet enkel over geloofsgenoten. Neen, in wezen is elke mens rondom ons een broeder of een zuster, mits zij allen schepselen van God zijn. In die zin moeten wij ze ook erkennen en respect hebben voor hen. Daar ligt een grote opdracht voor ons. Je intieme naaste liefhebben is veel makkelijker dan die wild vreemde of diegene die andere gedachten heeft dan ons. Maar ook diegene, zelfs al zou deze tegenstrijdige gedachten hebben dan de onze, moeten wij liefhebben.

  ReplyDelete
 3. 1 Korinthe 13 laat zien dat je zonder liefde niets bent. Liefde is cruciaal voor de mens want  zonder  Gods liefde, geen wedergeboorte, geen eeuwig leven, geen perspectief in dit leven.
  Wij kunnen wel zeggen dat wij God lief hebben, maar wat bedoelen wij daar juist mee? Geven wij de juiste liefde aan de juiste God?

  De kruisiging en opstanding van Christus is het ultieme voorbeeld van echte liefde. Zonder deze offerdaad van Jezus zouden wij verloren zijn in de zonde. In Efeze 2:4-5 staat "Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt."

  Vele mensen gaan de feestdagen in met de herinnering van de nataliteit van de Nazareen Jezus Christus. Maar eigenlijk zouden wij nog meer zijn dood moeten in herinnering nemen. Dat was de grootste liefdesdaad die iemand voor iemand anders kan over hebben.
  Jezus moet ten volle beseft hebben welke een liefde God voor Zijn schepping had.
  Als je geen liefde hebt ontvangen van je ouders of anderen die in je nabijheid leven is het risico groot dat dit schadelijk zal zijn voor je ontwikkeling. doorheen de geschiedenis hebben wij genoeg voorbeelden gekregen van mensen die te kort aan huiselijke liefde hadden gehad en daardoor bepaalde slechte acties ondernamen.
  In liefde ligt waardering, erkenning, geborgenheid, veiligheid.
  Liefde aan andern geven betekent niet zo maar al hun wensen inwilgen. En het is niet omdat God niet eenieders wensen ter vervulling brengt dat Hij hen niet zou liefhebben.
  Agapè-liefde dat is de goddelijke liefde die onvoorwaardelijk is, dat is de liefde die de ander zoekt en daarin ook zelf het geluk vindt. Wij kunnen alleen met deze liefde liefhebben omdat God ons eerst heeft liefgehad (1 Joh. 4:19). Hij heeft zijn liefde in onze harten uitgestort (Romeinen 5:5). Ook Jezus heeft zijn liefde aan ons getoond door zich aan te bieden als loskoop offer.

  Jezus heeft ons opgeroepen om hem te volgen en om naast het brengen van het Goede Nieuws ook de vrede te brengen en Gods Woord kenbaar te maken over de gehele wereld. Gods Woord roept de mens op om deze naastenliefde in de praktijk te brengen. Christenen zijn geroepen Gods liefde naar de wereld uit te stralen.

  Er zijn altijd momenten dat mensen je teleurstellen, dat mensen je pijn doen. Die slechte ervaringen kunnen het geven van liefde in de weg staan. bij onze minder goede ervaringen met anderen kunnen wij de ervaringen van Jezus in onze gedachte op halen. Als wij dan de vernederingen en pijn die hij heeft moeten ondergaan met de onze vergelijken zal deze laatste denkelijjk in het niets verdwijnen.
  Onze oude mens, onze zondige natuur zou medegekruisigd moeten zijn (Romeinen 6:6). Hierdoor zal de liefde van God in je hart kunnen uitgestort worden. Door ons volledig over te geven aan Jezus en aan zijn Vader zal Gods Kracht, de Heilige Geest in ons komen wonen en werken. Dit maakt liefhebben ongeacht iemands mening, achtergrond en overtuiging mogelijk.

  Gerichtheid op Jezus is zo belangrijk om ons in het juiste evenwicht te brengen. Hij geeft bewogenheid voor onze naaste en voor het verlorene.

  Daarom moet je erkenning en je gevoel van geborgenheid en veiligheid  funderen op grond van wie je bent in Christus.

  ReplyDelete
 4. (Vond vandaag, 20 januari 2010, de bovenste vraag terug in de brievenbus)

  Ook al kan het moeilijk zijn om anderen dan onze geloofsgenoten graag te zien moeten wij trachten oog en hart te hebben voor diegenen die anders denken dan ons. Er moet een onderscheid zijn tussen de andere geloven en het Christelijk geloof. Wat zou het verschil zijn tussen deze indien wij enkel onze geloofsgenoten lief hebben? Daar moet de Christen zich in onderscheiden.
  Jezus vraagt ons ook alle dingen die wij graag hebben dat tot ons zouden gebeuren, dat wij deze aan anderen doen. (Mattheus 7:12)

  ReplyDelete