Wednesday, 9 December 2009

Christen houding tegenover het milieu

Als Christenen horen wij bewust te zijn hoe wij omspringen met onze omgeving. Alles is geschapen door God en de mens heeft de natuur in zijn beheer gekregen. Hij mocht planten en dieren een naam geven maar hij moest er ook juist mee omspringen. De mens is echter dikwijls te veel met zich zelf bezig en vergeet wel eens zijn verantwoordelijjkheid rond de Schepping van de Heer.
De industiële evolutie heeft een enorme ommekeer maar ook weerslag gebracht op het menselijk leven maar ook op het algemeen ecologisch systeem. Het egoïsme van de mens is één van die vele kwalen die in het mensdom zijn binnen getreden en waar wij zelf heel voorzichtig over moeten zijn. In welke mate zijn wij gericht op ons zelf of houden wij rekening met welk gevolg onze dagelijkse handelingen hebben voor anderen, waaronder ook plant en dier.

Gelukkig zijn er de laatste jaren enkele mensen die terecht aan de alarm bel hebben getrokken en waar nu toch meer mensen oor voor schijnen te vinden.
Sommigen zggen dat de klok zelfs vijf voor twaalf reeds gepasseerd is.
Wij moeten er ons bewust van zijn dat het nooit te laat is om verandering in te voeren.
Ook wij kunnen ons steentje bijdragen in de ontwikkeling van het milieu.

Lees meer > Nodige actie om klimaatverandering te controleren

No comments:

Post a Comment